Værestedet Hedensted

- et åbent aktivitets- og samværstilbud for dig med psykisk sygdom.
Værestedet Hedensted

Værestedet er et fristed, hvor der ikke foregår visitation, behandling eller registrering.
Vi har fokus på socialt samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære. 

Du er velkommen til at deltage i det månedlige husmøde, hvor du er med til at planlægge aktiviteter og udfærdige aktivitetskalender for den kommende måned. Det kan være udflugter, biografture, caféture, bowling, kreative aktiviteter, gåture mv.

De faste årlige traditioner er:
Julefrokost, nytårskur, påskefrokost, ferieture og høstfest. Der ud over ser vi , hvad der er af aktiviteter i lokalsamfundet og hvad der i øvrigt byder sig af naturlige anledninger.

Du betaler selv udgifter til kaffe, mad, kørsel, aktiviteter og ferieture/rejser