Beskyttet beskæftigelse til psykisk syge

Vi tilbyder beskæftigelse til psykisk syge, som aktuelt ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked.
Håndlavede dukker

Vi fokuserer på den enkeltes ressourcer. Derfor er et arbejdstilbud altid individuelt tilrettelagt, både med hensyn til arbejdsopgaver og antallet af timer.

Der er forskellige muligheder for ansættelse:

  • Beskyttet beskæftigelse
  • Frivilligt arbejde
  • Arbejdsprøvning
  • Praktik