Handicapprisen

Hvert år uddeler Handicaprådet Hedensted Kommunes Handicappris. Det sker i forbindelse med FN´s Internationale Handicapdag og ”Dagen for lige muligheder” den 3. december.
Billede malet af Helle i 2011

På baggrund af Covid-19 er Handicapprisuddelingen udskudt på ubestemt tid. Handicaprådet imødeser fortsat løbende at modtage indstillinger til modtagere af Handicapprisen.

Indstil en kandidat til Handicapprisen 2021

Formål

 • at anerkende en frivillig og særlig indsats, der kommer handicappede borgere, børn såvel som voksne i Hedensted Kommune til gavn
 • at fremhæve de gode eksempler, så andre kan lade sig inspirere af, hvordan vi kan gøre hverdagen lidt lettere, så handicappede borgere kan benytte sig af de samme muligheder, som andre har

Hvem kan indstilles til Handicapprisen

En lokal ildsjæl, grupper, organisationer, foreninger, institutioner eller virksomheder der har gjort
en ekstraordinær indsats på handicapområdet.

Eksempelvis

 • en person, som på bedste vis har bragt handicapområdet på dagsordenen
 • en virksomhed, som har udnyttet potentialet hos borgere med handicap
 • et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for borgere med handicap
 • en sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
 • en aktivitet, der har stor betydning for handicappede i alle aldre

Tidligere modtagere af Handicapprisen

2020 Ingen uddeling 
2019 Ingen uddeling
2018 Løsning Gymnastik Forening, Stjernerne - hold for specialklassebørn
2017 Fakta i Hedensted
2016 Hedensted Centret
2015 Middelfart Sparekasse
2014 Politisk Gruppe
2013 Fridtjof Stidsen, tidligere formand for Handicaprådet
2012 Bråskov Efterskole
2011 Iben Sørensen, aktiv i Hansted Handicapidræt
2010 As Friskole
2009 Uldum Fritidsklub

Krav

 • inden man indstiller en kandidat, skal kandidatens accept indhentes
 • at modtageren bor eller har sin virksomhed liggende i Hedensted Kommune
 • at indstillingen er kort og begrundet

Prisoverrækkelsen

 • tid og sted aftales nærmere med prismodtageren
 • med prisen følger en gave på max. 2.500 kr. og et diplom fra kommunen


Indstilling sendes til

Send din indstilling via Digital Post

Priskomité

Handicaprådets formandskab udpeger vinderen

Yderligere information kontakt

Marianne Frahm tlf.: 40 10 13 43, næstformand i Handicaprådet og formand for DH
Jane Ravn Peters tlf.: 79 75 57 04, sekretær