Handicapprisen

Hedensted Kommune og Handicaprådet ønsker at sætte fokus på handicappedes forhold og vilkår i Hedensted Kommune. Det sker ved at Handicaprådet hvert år uddeler en handicappris, der finder sted i forbindelse med FN´s Internationale Handicapdag og ”Dagen for lige muligheder” den 3. december.
Billede malet af Helle i 2011

Formål

Prisen skal være med til at fremhæve de gode eksempler, så andre kan lade sig inspirere af, hvordan hverdagen for borgere med handicap kan gøres bedre. Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller, det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som de fleste ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med et handicap.

Hvem gives Handicapprisen til?

Med Handicapprisen ønsker kommunen at anerkende lokale ildsjæle, grupper, organisationer, foreninger, private/offentlige institutioner eller virksomheder, der har ydet en særlig indsats til gavn for børn, unge eller voksne med et handicap.

Den særlige indsats kan bestå i et engagement, rummelighed, hjælpsomhed, evne til innovation, eller at man har gjort en særlig frivillig indsats eller ekstraordinær forskel til gavn for målgruppen bestående af sindslidende, fysisk handicappede, høre-, tale- eller synshandicappede, udviklingshæmmede eller hjerneskadede.

En indsats, der betyder, at den/de handicappede kan deltage i samfundslivet og benytte sig af de samme muligheder på lige fod med andre.

Prismodtageren skal som udgangspunkt have skabt rammer og muligheder for at mennesker med funktionsnedsættelser får:

 • Større livskvalitet for eksempel i form af et arbejde og aktiviteter/udfoldelsesmuligheder
 • Sikring af god tilgængelighed
 • Gøre op med fordomme om borgere med handicap

Eksempelvis

 • en person, som på bedste vis har bragt handicapområdet på dagsordenen
 • en virksomhed, som har udnyttet potentialet hos borgere med handicap
 • et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for borgere med handicap
 • en sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
 • en aktivitet, der har stor betydning for handicappede i alle aldre

Tidligere modtagere af Handicapprisen

2020 Ingen uddeling - på grund af Covid-19
2019 Ingen uddeling
2018 Løsning Gymnastik Forening, Stjernerne - hold for specialklassebørn
2017 Fakta i Hedensted
2016 Hedensted Centret
2015 Middelfart Sparekasse
2014 Politisk Gruppe
2013 Fridtjof Stidsen, tidligere formand for Handicaprådet
2012 Bråskov Efterskole
2011 Iben Sørensen, aktiv i Hansted Handicapidræt
2010 As Friskole
2009 Uldum Fritidsklub

Krav

 • alle kan sende en indstilling
 • inden man indstiller en kandidat, skal kandidatens accept indhentes
 • at modtageren bor eller har sin virksomhed liggende i Hedensted Kommune
 • at indstillingen er kort og begrundet

Prisoverrækkelsen

 • tid og sted aftales nærmere med prismodtageren
 • med prisen følger en gave på max. 2.500 kr. og et diplom

Indstilling

Frist for indsendelse af forslag til kandidater til Handicapprisen 2021 varr den 1. oktober 2021.

Priskomité

Handicaprådets formandskab udpeger vinderen.

Yderligere information kontakt

Marianne Frahm tlf.: 40 10 13 43, næstformand i Handicaprådet og formand for DH
Jane Ravn Peters tlf.: 79 75 57 04, sekretær for Handicaprådet.