Handicapprisen 2022

Hedensted Kommune og Handicaprådet ønsker at sætte fokus på handicappedes forhold og vilkår i Hedensted Kommune. Det sker ved at Handicaprådet hvert år uddeler en handicappris, der finder sted i forbindelse med FN´s Internationale Handicapdag og ”Dagen for lige muligheder” den 3. december.
Billede malet af Helle i 2011

Formål

Prisen skal være med til at fremhæve de gode eksempler, så andre kan lade sig inspirere af, hvordan hverdagen for borgere med handicap kan gøres bedre. Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller, det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som de fleste ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med et handicap.

Hvem gives Handicapprisen til?

Hvem gør en særlig indsats for mennesker med funktionsnedsættelser?

Med uddeling af Handicapprisen ønsker man at anerkende lokale ildsjæle, grupper, organisationer, foreninger, private/offentlige institutioner eller virksomheder der har udvist engagement, rummelighed, hjælpsomhed, været innovativ, gjort en særlig frivillig og ekstraordinær indsats/forskel, der er til gavn for børn, unge og voksne med en sindslidelse, et fysisk handicap, høre-, tale- eller synshandicap, udviklingshæmning eller hjerneskade - så de kan deltage i samfundslivet og benytte sig af de samme muligheder på lige fod med alle andre.

Prismodtageren skal som udgangspunkt have skabt rammer og muligheder for at mennesker med funktionsnedsættelser får:

 • Større livskvalitet for eksempel i form af et arbejde og aktiviteter/udfoldelsesmuligheder
 • Sikring af god tilgængelighed
 • Gøre op med fordomme om borgere med handicap

Eksempelvis

 • en person, som på bedste vis har bragt handicapområdet på dagsordenen
 • en virksomhed, som har udnyttet potentialet hos borgere med handicap
 • et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for borgere med handicap
 • en sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
 • en aktivitet, der har stor betydning for handicappede i alle aldre

Tidligere modtagere af Handicapprisen

2021 RM Spåntagning i Rask Mølle
2020 Ingen uddeling - på grund af Covid-19
2019 Ingen uddeling
2018 Løsning Gymnastik Forening, Stjernerne - hold for specialklassebørn
2017 Fakta i Hedensted
2016 Hedensted Centret
2015 Middelfart Sparekasse
2014 Politisk Gruppe
2013 Fridtjof Stidsen, tidligere formand for Handicaprådet
2012 Bråskov Efterskole
2011 Iben Sørensen, aktiv i Hansted Handicapidræt
2010 As Friskole
2009 Uldum Fritidsklub

Krav

 • alle kan sende en indstilling
 • inden man indstiller en kandidat, skal kandidatens accept indhentes
 • at modtageren bor eller har sin virksomhed liggende i Hedensted Kommune
 • at indstillingen er kort og begrundet

Prisoverrækkelsen

 • tid og sted aftales nærmere med prismodtageren
 • med prisen følger en gave på max. 2.500 kr. og et diplom

Indstilling

Muligheden for indstillingen til handicapprisen 2022 udløb den 24. oktober 2022

Priskomité

Handicaprådets formandskab udpeger vinderen.

Yderligere information kontakt

Marianne Frahm tlf.: 40 10 13 43, næstformand i Handicaprådet og formand for DH
Jane Ravn Peters tlf.: 79 75 57 04, sekretær for Handicaprådet.