Netværksgruppe og Temadage for forældre til børn med Autisme eller ADHD

Netværksgrupper der henvender sig til forældre til børn mellem 0-18 år i Hedensted Kommune, der har psykiske vanskeligheder inden for autismespektret eller ADHD. Børnene kan være hjemmeboende, udeboende eller anbragte.

Formålet med netværksgrupperne er, at I

  • får et frirum
  • kan få idéer og redskaber af hinanden
  • får mulighed for at give plads til følelser og tanker
  • kan skabe et givende netværk ind i fremtiden

På møderne

På møderne vil deltagerne have mulighed for, at tage relevante emner op og der suppleres med oplæg fra fagrelevante oplægsholdere eller personlige livshistoriefortællinger. Oplæggene vil tage udgangspunkt i ønsker fra forældre.

Forudsætninger for at deltage

At den enkelte bidrager aktivt til gruppen.