Merudgifter til børn med handicap

Hvis du har et barn (0-18 år) med handicap, så kan du søge om økonomisk støtte til merudgifter, der er en følge af dit barns handicap og tabt arbejdsfortjeneste.

Hvem kan få hjælpen?

Du skal forsørge dit barn med handicap i hjemmet. Det betyder, at dit barn skal bo hos jer som forældre eller hos jeres nærmeste familie.

Hvis dit barn er på sygehus, er i aflastning eller i en periode går på kost- eller efterskole, kan du stadig modtage merudgifter. Hvis dit barn derimod er i familiepleje eller på døgninstitution, kan du ikke modtage merudgifter.

Hvor skal du søge?

Kommunen, hvor dit barn har folkeregisteradresse, behandler din ansøgning. Det gælder også, hvis du og den anden forælder ikke bor i samme kommune.
Du kan sende en ansøgning til os via Borger.dk. Se nedenfor.

Hvad er betingelserne?

Selv om du har et barn med handicap er det ikke sikkert, at du har ret til merudgifter. For at få hjælp til merudgifter er det en betingelse:

 • at dit barn har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 • at der er tale om nødvendige merudgifter. Det betyder, at udgiften er nødvendig for at afhjælpe din familie sammenlignet med familier med børn uden handicap
 • at merudgiften er en følge af dit barns handicap
 • at I som familie har merudgifter over et vist beløb (bagatelgrænsen). Denne grænse er i 2014 på 4.440 kr.

Støtte til merudgifter dækkes efter § 41 i Serviceloven. 

Hvad kan du få hjælp til?

Her kan du se en række eksempler på merudgifter:

 • Tilskudsberettiget medicin.
 • Særlige cremer og olier, hvis dit barn f.eks. har en alvorlig hudlidelse eller allergi.
 • Kørsel til f.eks. dagtilbud,uddannelse, behandling, fritidsaktiviteter og til besøg på sygehus.
 • Kost og diætpræparater, hvis dit barn skal have en særlig kost på grund af diabetes.
 • Aflastning, så I får mere tid til hinanden og dine eventuelle andre børn.
 • Tøj og sko, som er nødvendig på grund af f.eks. ekstra meget slid af tøjet eller skoene.
 • Drift af bil, hvis du f.eks. har en større handicapbil på grund af dit barns handicap.
 • Bolig og boligskift, hvis du f.eks. får højere boligudgifter, fordi du har brug for en større bolig på grund af dit barns handicap.

Hvad kan du ikke få støtte til som merudgifter?

Du kan f.eks. ikke få støtte til behandling, som sundhedssektoren dækker eller udgifter til undervisning, som uddannelsessystemet dækker.

Det er fordi, der er andre områder/sektorer, der har ansvar for at give denne støtte til mennesker med handicap. Det hedder sektoransvarlighed.

Du kan læse mere om merudgifter på DUKH's hjemmeside