Familievejlederordningen

For at kunne oprette en hurtig og relevant kontakt til jer som forældre vil Hedensted Kommunes dygtige fagpersoner, derfor gerne tilbyde jer vejledning i den allerførste tid efter, at det er konstateret, at jeres barn har en funktionsnedsættelse.

Få råd og vejledning i familien

Hvis I bliver forældre til et barn i alderen 0 – 17 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har I mulighed for grundig rådgivning og vejledning fra kommunen. I har som forældre ret til en samtale med en familievejleder for en helhedsorienteret rådgivning og vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder.

For at kunne oprette en hurtig og relevant kontakt til jer som forældre vil Hedensted Kommunes dygtige fagpersoner, derfor gerne tilbyde jer vejledning i den allerførste tid efter, at det er konstateret, at jeres barn har en funktionsnedsættelse.

Familievejledningen vil blive tilbudt indenfor tre måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at den nedsatte funktionsevne er konstateret.

Familievejledningen gives i henhold til Servicelovens § 11, stk. 8.

Familievejledning

Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger og er således alene et tilbud til jer om rådgivning i forbindelse med det første møde med kommunens service til forældre til et barn med en funktionsnedsættelse. I vil her få vejledning som vil give jer mulighed for at være lidt bedre forberedt på de hjælpemuligheder, samt hvilke kontakter I vil få og kan opsøge. Der tilbydes som udgangspunkt et hjemmebesøg, men samtalen kan også finde sted på kommunen.

For nærmere information henvises til pjecen om familievejlederordningen

Henvendelse skal ske på Hedensted Kommunes Hovednummer 79 75 50 00 til:

Er dit barn i alderen 0 – 2 år så kontakt Leder af Sundhedsplejen

Er dit barn i alderen 3 – 5 år så kontakt Leder af TIP teamet

Er dit barn i alderen 6 – 17 år, så kontakt leder af PPR