Ungdomsvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Hedensted

Om UU Hedensted

Ungdommens Uddannelsesvejledning Hedensted er et vejledningscenter for Hedensted Kommune.

UU Hedensted er ansvarlig for vejledning om valg af ungdoms-
uddannelse og erhverv for unge op til 25 år. Det betyder, at når ikke uddannelsesparate unge skal have samtaler med en vejleder, i brobygning etc., så er det UU Hedensted, der koordinerer.

UU Hedensted har pligt til at tage kontakt til unge 15-17 årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som har brug for vejledning om uddannelse og erhverv samt brug for hjælp til udarbejdelse af en uddannelsesplan. Ligeledes vil UU vejlede unge 18-24-årige om valg af ungdomsuddannelse, hvis de henvender sig herom.

UU Hedensted samarbejder med regionens folkeskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, organisationer, andre vejledningsordninger m.fl. for at sikre en sammenhængende og kvalificeret vejledning.

UU Hedensted har valgt en decentral organisation, hvilket betyder, at mange vejledningssøgende i folkeskolen og i ungdomsvejledningen fortsat vil møde den kendte vejleder i sit lokalområde.

Vejledningen i UU omfatter

  • Kollektiv vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
  • Kollektiv vejledning i udarbejdelse af uddannelsesplan
  • Kollektiv information om vejledningsaktiviteter

Overordnede formål med UU

  • Sikre bedre kvalitet og sammenhæng i vejledningen
  • Styrke elevernes kompetence til at udarbejde en realistisk uddannelsesplan
  • Begrænse frafald på ungdomsuddannelserne
  • Styrke det tværsektorielle samarbejde
  • Lave en mere målrettet vejledning for unge med særlige vejledningsbehov
  • Fremme åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne
  • Fremme innovation og iværksætteri

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en UU-vejleder i kommunen/på skolen eller hos UU Hedensteds centrale kontor på telefon 79 75 55 08 (8.30-11.00 dagligt) eller
på UU Hedensteds hjemmeside uu.hedensted.dk