Takster og økonomisk fritplads for pasning i SFO

Byrådet har i forbindelse med budget-vedtagelsen fastsat forældre-betalingen for børns pasning i SFO.
Drenge der hvisker sammen

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i pasningstilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der ydes 50 % i tilskud til øvrige takster. Søskendetilskuddet vil automatisk blive beregnet og reguleres i forældrebetalingen.

Sidste rettidige indbetalingsdag for forældrebetaling er den 5. i måneden og betalingen sker forud.

Betales der efter den sidste rettidige indbetalingsdato, og sagen overgår til Betalingskontoret, vil der blive opkrævet et gebyr.

Fripladstilskud

Økonomisk friplads søges digitalt via selvbetjeningsboksen øverst til højre på denne side. 
Fripladstilskud bevilges, når det kan godtgøres, at den samlede aktuelle husstandsindkomst ligger inden for nedennævnte beløb:

Indtægtgrænser 2018:

Indtægt                         Betaling i % af fuld takst

Under 173.801               0
Fra 173.801                   Delvis friplads
539.800 eller derover    100

Indtægtsgrænsen forhøjes med:

  • -7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over ét
  • -60.801 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

 

Indtægtgrænser 2019:

Indtægt                         Betaling i % af fuld takst

Under 177.601               0
Fra 177.601                   Delvis friplads
551.700 eller derover    100

Indtægtsgrænsen forhøjes med:

  • -7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over ét
  • -62.139 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

 

Ved opgørelsen af den aktuelle husstandsindkomst indgår kun personlig indkomst samt evt. positiv kapitalindkomst.
Der kan i særlige situationer ydes tilskud til børn med særlige behov i form af en socialpædagogisk friplads. Oplysninger omkring dette kan fås i institutionen eller hos Opkrævningsteamet. Yderligere oplysninger om friplads kan fås hos Borgerservice.

Udmeldelse

Forældre har 1 måneds opsigelse pr. den 1. eller 15. i måneden, men et barn kan dog tidligst meldes ud efter 2 måneder. Opsigelsen skal foretages elektronisk via Hedensted Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Dianna Kristensen

Læring i Skolen / Læring

Tlf.: +4579755505

Send e-mail