Takster og økonomisk friplads for pasning i SFO

Byrådet har i forbindelse med budget-vedtagelsen fastsat forældre-betalingen for børns pasning i SFO.
Drenge der hvisker sammen

Takster og tilskud

Se de samlede takster for Dagtilbud og SFO på denne side:
Takster og tilskud

Betaling

Sidste rettidige indbetalingsdag for forældrebetaling er den 5. i måneden og betalingen sker forud.

Betales der efter den sidste rettidige indbetalingsdato, og sagen overgår til Betalingskontoret, vil der blive opkrævet et gebyr.

Udmeldelse

Forældre har 1 måneds opsigelse inden den 1. eller 15. i måneden, men et barn kan dog tidligst meldes ud efter 2 måneder. Opsigelsen skal foretages elektronisk via Hedensted Kommunes hjemmeside.
Når man fraflytter Hedensted Kommune, er opsigelsesperioden også gældende - dvs. I skal huske at opsige SFO pladsen, da dette ikke sker automatisk ved fraflytning.

 

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til dit indmeldelsesforhold skal du kontakte Læring i Skolen - tlf. 79 75 55 10.

hvis du har spørgsmål til din opkrævning eller økonomisk friplads skal du kontakte Forældrebetaling - tlf. 79 75 51 94