Takster og økonomisk friplads for pasning i SFO

Byrådet har i forbindelse med budget-vedtagelsen fastsat forældre-betalingen for børns pasning i SFO.
Drenge der hvisker sammen

Betaling

Sidste rettidige indbetalingsdag for forældrebetaling er den 5. i måneden og betalingen sker forud.

Betales der efter den sidste rettidige indbetalingsdato, og sagen overgår til Betalingskontoret, vil der blive opkrævet et gebyr.

Udmeldelse

Forældre har 1 måneds opsigelse pr. den 1. eller 15. i måneden, men et barn kan dog tidligst meldes ud efter 2 måneder. Opsigelsen skal foretages elektronisk via Hedensted Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Dianna Kristensen

Læring i Skolen / Læring

Tlf.: +4579755505

Send e-mail