Særlige vilkår for morgenmodul og 2-dagsmodul

Her finder du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål.
Børn leger på legepladsen

De hyppigst stillede spørgsmål med svar: 

 

1. Spørgsmål: 
Hvornår må barnet være i SFO i ferier, når man har morgenmodul og 2-dagsmodul?
Må det være i SFO’en kl. 8-14, som hvis det var i skole og længere tid de 2 dage, der er købt 2-dagsmodul?
Svar:
Ved 2-dagsmodul og morgenmodul skal pasning i ferier og på skolefridage tilkøbes.

2. Spørgsmål:
Har man med 2-dagsmodul også 2 dage til pasning i uge 42 (skolernes efterårsferie)
Svar:
Nej, 2-dagsmodulet sidestilles med morgenmodulet og 2-dagsmodulet gælder de 200 skoledage.

3. Spørgsmål:
Har man ret til pasning 2 eftermiddage i uge 42 (efterårsferien), hvis man både har morgenmodul og 2-dagsmodul?
Svar:
Nej, ved morgenmodul og 2-dagsmodul skal pasning i ferier og på skolefridage tilkøbes.

4. Spørgsmål:
Skal forældrene vælge 2 faste ugedage hver måned – eller må man gerne benytte forskellige positioner – morgen og eftermiddag – blot tidspunkterne er korrekt varslet?
Svar:
De 2 positioner kan ændres frit – blot er det vigtig af hensyn til planlægningen, at dette sker med et varsel på mindst 10 dage.

5. Spørgsmål:
En far arbejder forskelligt hver uge. Han får sin arbejdsplan den 20. i måneden. Månedsplanen gælder allerede fra den 1. Med hensyn til pasning i SFO 2 dage pr. uge, har han ikke brug for de samme dage i hver uge.
Svar:
Dette burde ikke give anledning til problemer – blot varslet er de 10 dage i forhold til behov for plads i SFO.

6. Spørgsmål:
Kan man købe enkelte dage i ferier?
Svar:
Ved køb af pasning i forbindelse med efterårsferie, vinterferie og sommerferie, kan kun tilkøbes hele uger. Enkelte dage kan købes i forbindelse med påskeferie og juleferie.

7. Spørgsmål:
Må børn med morgenmodul eller 2-dagsmodul deltage i evt. aftenarrangementer?
Svar:
Med mindre helt specielle forhold gør sig gældende, forventes det, at alle børn tilmeldt SFO inviteres med til arrangementer, som afvikles uden for den normale SFO-åbningstid.