Forord

Forord til politik for sprog og læsning 0-18 år

I Udvalget for Læring har vi stort fokus på, at vi i Hedensted kommune på alle måder lever op til Folkeskolelovens mål.

Denne politik for sprog og læsning sikrer, at vi i vores institutioner og på vores skoler arbejder målrettet henimod, at alle børn bliver så dygtige som de kan, og at niveauet højnes år for år.

Denne politik handler om sprog- og læseudviklingen hos et barn lige fra det bliver født: Om sprog og læring hjemme hos far og mor, i dagplejen/vuggestuen, i børnehaven og i skolen, hvor den egentlige læseindlæring starter – og hvor arbejdet med sprog og læsning fortsætter til den unge forlader skolen.

I politikken findes også afsnittet om mål og evaluering til skoledelen. Mål og evaluering er at skabe viden om undervisningens kvalitet og elevernes udbytte - samt afsæt for hvad eleven skal arbejde videre med.

Politikken er udarbejdet, så rammer og mål bliver tydelige for både forældre og professionelle; derfor har den afsnit, som går fra barnets første måneder til den unge står overfor 9.-klasses prøven. Politikken er kun tænkt digitalt, dels så det er nemt at finde netop det, man har brug for, og dels så den hele tiden er ”up to date” og dermed dynamisk.

Som politikere vil vi gerne vise den overordnede retning, og det gør vi med denne politik for sprog og læsning. Den viser vejen for ledelser og pædagoger/lærere, som vi håber får stor fornøjelse af den i hverdagen.

Ole Vind
Formand for Læring