Milepæle for sprogudviklingen 9 mdr.-3 år

De voksne er vigtige aktører, fordi de skal sætte ord på verden for det lille barn. Sprogudviklingen tager udgangspunkt i de daglige rutiner, der finder sted i hjemmet og i dagplejen/vuggestuen og børnehaven.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, at det lille barn lærer at kommunikere og erfare, at sprog er nyttigt. Sproget læres ved at være sammen med de voksne, som de er trygge ved. De voksne skal være nærværende og søge øjenkontakt, og lære børnene at svare og at vente på svar.

Det er vigtigt, at børnene bevarer lysten til at udvikle sproget, og dette sker ved en stadig stimulering og motivering gennem sproget. Hertil hører, at de skal ”mærke” verden med alle deres sanser f.eks. ved, at de får lov til at føle og smage på ting. Det er et vigtigt grundlag for sproget, f.eks. forskellen på ru og glat, lang og kort, rund og kantet.

I Hedensted Kommune sprogvurderes alle børn i dagtilbud omkring 3-årsalderen. Dette kan foregå i dagplejen eller vuggestuen inden barnet starter i børnehaven, eller når barnet er startet i børnehave.

Til de nedenstående aldersgrupper er der korte beskrivelser af børns sproglige udvikling samt anbefalinger til, hvordan du som forældre kan understøtte udviklingen af dit barns sprog. Det beskrevne giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes af et barns sproglige udvikling, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.

Bekymring

Hvis I bliver bekymret for jeres barn, kan I kontakte dagplejepædagogen eller kontaktpædagogen i vuggestuen, som har kendskab til barnet. Dagplejepædagogen kan kontakte en kollega, der er nøgleperson omkring sprogudvikling, evt. lave en TRAS, derefter kan I vende bekymringen med en tale- hørekonsulent. Er I fortsat bekymret, så er der mulighed for at etablere et møde – et rådgivningsforum, hvor der vil sidde en række fagfolk, der sammen med jer vil snakke bekymringen igennem og aftale, hvad der videre skal ske.