Milepæle for sprogudviklingen 3-5 år

Det er fortsat vigtigt, at barnet får erfaringer med sproget gennem alle sanser og på mange forskellige måder. Tidligere havde man en opfattelse af, at ”børn lærer sprog af sig selv”. Nu ved vi fra nyere forskning, at voksne skal spille en langt mere aktiv rolle.

Sprogudviklingen sker både i hjemmet og i børnehaven.

Din opgave er at støtte dit barn ved at snakke om oplevelser og forståelse af sammenhænge, f.eks. at kornet bliver til mel. Det er også vigtigt at være tydelig og legende med såvel udtale som bogstaver, ord og skrift i forbindelse med hverdagens gøren og laden.

Hvorfor er det vigtigt?

Sprogforståelse er en kompleks og sammensat færdighed. Barnet skal kunne opfange og forstå sproget, knytte det til forskellige personer, genstande eller oplevelser og lagre det i hukommelsen. Barnet skal også kunne rette sin opmærksomhed mod sprogets lydside f.eks. at hus – mus rimer. Denne fonologiske opmærksomhed er en meget vigtig læse-forudsætning.

Det er vigtigt at kunne bruge sproget sammen med andre, så man kan udtrykke mening og forstå mening f.eks. forstå, når de voksne f.eks. spørger: "Hvordan skal vi holde din fødselsdag på lørdag?" Det er vigtigt for den kommende læseudvikling, at de voksne omkring barnet fortsat læser højt og taler med barnet om hverdagen. Snak med barnet om indholdet, så barnet bliver aktiv i samtalen om bogens indhold: Dialogisk læsning.

Ligeledes er det godt at gøre barnet nysgerrigt efter at finde bogstaver/ord, som det genkender allerede, f.eks. barnets eget navn eller ”is”. Det er også vigtigt at vise dit barn, hvordan voksne skriver, og hvad det bruges til, f.eks. en huskeseddel. Her kan barnet hjælpe med legeskrivning.

Til de nedenstående aldersgrupper er der korte beskrivelser af børns sproglige udvikling samt anbefalinger til, hvordan du som forældre kan understøtte udviklingen af dit barns sprog. Det beskrevne giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes af et barns sproglige udvikling, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.

Bekymring

Bliver du bekymret for dit barns brug af sproget og/eller forståelse af sproget, så kan du henvende dig til den sprogansvarlige pædagog i børnehaven. Sprogpædagogen kan sammen med dig afklare, om det er nødvendigt at søge mere viden, og I kan lade dit barn gennemføre sprogvurderingen. Hvis I vurderer, at der er et behov, så kan du sammen med pædagogen etablere et møde – et rådgivningsforum, hvor der vil sidde en række fagfolk, der sammen med dig vil snakke bekymringen igennem og aftale, hvad der videre skal forløbe.