Milepæle for sprogudviklingen 0-8 mdr.

Helt fra fødslen udvikles barnets sprog. Sprogudviklingen tager udgangspunkt i de daglige gøremål, f.eks. når der skiftes, når der gøres rent, når der handles osv. Forældrene er vigtige aktører, for de skal sætte ord på verden for det lille barn.

Hvorfor er det vigtigt?

Når barnet søger øjenkontakt er det et udtryk for samhørighed og fællesskab, det skaber relationer. På samme måde bruger barnet lyd og bevægelser til at udtrykke sig med - som kommunikation med omverdenen. Den udviklede pludren og stemmetræningen er den vigtige start på orddannelser. Det er vigtig at de voksne taler med barnet og ikke til barnet.

Sundhedsplejersken vurderer barnets sproglige udvikling under alle besøg, og vil løbende give gode råd til stimulering.

Bekymring

Opstår der bekymring kontaktes sundhedsplejersken.
Mangel på udvikling af pludren kan f.eks. være et udtryk for høreproblemer.