Milepæle for læseudviklingen 0. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven

Fælles mål for 0. kl.

I starten af 0. klasse er det obligatorisk, at der laves en sprogvurdering på alle børn, således at undervisningen fra start kan tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger. Elevplanen vil afspejle den handleplan, der er lagt for det enkelte barn.

Det talte sprog (sprogudviklingen)

Barnet skal kunne bruge talesproget i samtale og skal kunne veksle mellem at lytte, at tale og at spørge.

Barnet skal kunne bruge sproget på mange forskellige måder f.eks. stille spørgsmål, fortælle, genfortælle og digte historier. Derved vil barnet videreudvikle og nuancere sit ordforråd og sin begrebsforståelse.

Det skrevne sprog (læseudviklingen)

Barnet skal i løbet af 0. kl. lære, hvad bogstaverne hedder, hvordan de ser ud, og hvordan de lyder. Barnet skal have mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling: Legelæse - genkende ord - læse korte lydrette ord ved hjælp af bogstavernes lyde.

De skal kunne anvende bogstaverne i de ord og sætninger, de selv eksperimenterer med enten i håndskrift eller på computer – gerne som legeskrivning.

Barnet skal legelæse små tekster for sig selv eller andre. De kan lave små historier under deres tegninger. De kan også lave elektroniske historier.

Barnet skal fortsat lege og eksperimentere med sproget  – nu med fokus på det skrevne f.eks. rim, f.eks. mand/vand og høre rytme, f.eks. Hanne/vandekande, hvor rytmen viser antal stavelser i ordet. Barnet kan også lege med forlyde f.eks. ”smage” på første bogstav i ord: mmmmmælk, så barnet bliver bevidst om, hvilket bogstav ordet starter med.

Hvorfor er det vigtigt?

Sproget danner udgangspunkt for læring og er vigtig i undervisningen i skolen. Samtidig starter stort set alle børn i skolen med en forventning om at lære at læse, derfor er det vigtigt at komme godt fra start, så denne optimisme og tro bevares.

Obligatorisk evaluering i perioden:

Sprogvurderingen laves på alle elever i starten af 0. klasse, således at undervisningen fra start kan tilrettelægges ud fra den enkelte elevs kompetencer og forudsætninger.

Samtidig påbegyndes LUS (LæseUdviklingSkemaet), der registrerer barnets læseudvikling.

I slutningen af 0. kl screenes alle elever med Ordblinderisikotesten for at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige læsevanskeligheder, herunder ordblindhed.

Elevplanen vil afspejle det tiltag, der er lagt for den enkelte elev.

Hvem kan kontaktes, hvis der er bekymring?

Hvis du er bekymret for dit barns læseudvikling, er det en god idé at tale med barnets lærer og evt. skolens læsevejleder om bekymringen.

På alle skoler i Hedensted kommune er der faste rådgivningsfora, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager. I et sådant rådgivningsforum vil I og lærerne kunne søge yderligere vejledning, samtidig med at I laver fremtidige aftaler.