Evalueringsplan

Samlet oversigt over elevevaluering
Lærer i undervisningssituation

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Det betyder at mindst 80 % af eleverne skal være så gode til at læse at de placerer sig i kategorierne: God, rigtig god eller fremragende i de nationale test for læsning.

Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år.

Evaluering er en del af den professionelle lærers arbejde og foregår løbende. Den løbende evaluering af elevens udbytte består af både interne og eksterne evalueringer. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

I oversigten fremgår de obligatoriske evalueringer, der skal tages af skolen. Derudover skal skolen mindst en gang per skoleår udlevere en elevplan til elevens forældre, som både indeholder en statusdel og en opfølgningsdel.

Samlet oversigt over elevevaluering

 Elev-evaluering

Årgang

Efterår

Forår

Årligt

0. kl

Sprogvurdering

Ordblinderisikotest

Opfølgende sprogvurdering på enkeltelever

LUS påbegyndes og fortsættes løbende

Elevplan

1. kl

 Nos-prøven
(midt 1. klasse)

Skriftsproglig udvikling: Ordlæseprøve 1

LUS (foregår løbende)

Elevplan

2. kl

ST 2 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

LUS (foregår løbende)

Elevplan

3. kl

ST 3 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Skriftsproglig udvikling: Sætningslæseprøve 2

LUS¹ (foregår løbende)

Elevplan

4. kl

ST 4 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

Elevplan

5. kl

ST 5 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau 

Skriftsproglig udvikling:
Tekstlæseprøve 7 eller anden læsetest, der afdækker elevens læseforståelse og læsehastighed

Elevplan

6. kl

ST 6 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

Elevplan

7. kl

ST 7 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

 Skriftsproglig udvikling:
Tekstforståelse Udsagn A/B eller anden læsetest, der afdækker elevens læseforståelse

Elevplan

8. kl

 ST 8 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

Elevplan

9. kl

Terminsprøver

Prøven - afsluttende

Elevplan

¹De børn, der ved slutningen af 3. kl. endnu ikke har nået LUS pkt. 15 –” at kunne læse flydende med en god forståelse (målet for 3. klasse)” - skal fortsat følges med LUS-iagttagelser.

Hvis eleven placerer sig i "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation", skal eleven efterfølgende afdækkes individuelt. Dette for at afklare hvor eleven befinder sig i sin læse- og stave-udvikling, således læreren ikke kun har kendskab til, hvad eleven ikke kan.