Sprogudvikling 9 mdr.-3 år

Den tidlige sprogudvikling tager udgangspunkt i de daglige rutiner, som finder sted i hjemmet og dagplejen eller vuggestuen.

Hvorfor er det vigtigt?

Hvor man tidligere havde en opfattelse af, at ”små børn lærer sprog af sig selv”, så ved vi i dag fra nyere forskning, at voksne skal spille en langt mere aktiv rolle. Den voksnes opgave er at hjælpe det lille barn med at skabe en sproglig forbindelse mellem barnet og omverdenen.

Rim og remser er med til at stimulere børnenes hukommelse samt fornemmelse for sprogmelodi og sprogrytme. Rim og remser behøver ikke at give mening: Volapyk ligger godt på tungen og er samtidig god motorisk træning, tungegymnastik. Dette hjælper barnet til en mere flydende og automatiseret tale. Sang understøtter på tilsvarende vis elementer som sprogmelodi og sprogrytme. I almindelig daglig tale laver vi ofte reduceringer og snapper endelser af, hvorimod vi i sang udtaler ord og stavelser mere tydeligt. Børnene får derved bedre fat i småord, endelser og tryksvage stavelser som f.eks. når ”e” står til sidst i et ord - have. Børnene magter endvidere længere sætninger og lydsekvenser i sang end i tale.

Det er vigtigt at små børn får lov til at føle på ting og mærke verden, fordi det er et vigtigt grundlag for den sproglige udvikling. Det er svært at forklare egenskaber som ru og glat, rund og kantet, lang og kort uden konkret at mærke dem.

I Hedensted Kommune sprogvurderes alle børn i dagtilbud omkring 3 års-alderen. Dette kan foregå i dagplejen eller vuggestuen inden barnet starter i børnehaven, eller når barnet er startet i børnehave. Det anbefales at vurderingen gennemføres der hvor barnet er mest tryg. Det er personalet i dagtilbuddet, evt. den sprogansvarlige der gennemfører vurderingen.

De nedenstående beskrivelser af børns sproglige udvikling giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes af et barns sproglige udvikling, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.