Sprogudvikling 3-5 år

Det er fortsat vigtigt at børn får erfaringer med sproget gennem alle sanser og på mange forskellige måder. Tidligere havde man en opfattelse af, at ”små børn lærer sprog af sig selv”. Nu ved vi fra nyere forskning, at voksne skal spille en langt mere aktiv rolle, samt at sprogudvikling sker både i hjemmet og i børnehaven.

Den voksnes opgave er at støtte barnet med at skabe en sproglig forbindelse mellem barnet og omverdenen. De voksne skal være tydelige og legende med såvel udtalen som bogstaver, ord og skrift.

Hvorfor er det vigtigt?

Sprogforståelse er en kompleks og sammensat færdighed. Barnet skal kunne opfange og forstå de sproglige input, knytte dem til forskellige personer, genstande eller oplevelser og lagre dem i hukommelsen. Derfor er det vigtigt, at barnet både skal kunne rette sin opmærksomhed mod ordene og sprogets lydside f.eks. at hus – mus rimer. Denne fonologiske opmærksomhed er en meget vigtig læse-forudsætning. Sang understøtter på tilsvarende vis elementer som sprogmelodi og sprogrytme. I almindelig spontan tale laver man ofte reduceringer og snapper endelser af, hvorimod man i sang udtaler ord og stavelser mere tydeligt. Børnene får derved bedre fat i småord, endelser samt tryksvage stavelser, f.eks.: mave. Børn magter endvidere længere sætninger/lydsekvenser i sang end i tale.

Sproglig bevidsthed kaldes også sproglig opmærksomhed. Det betyder, at barnet kan se på sproget “ude fra”, så det kan rette sin opmærksomhed mod de enkelte ord, sætninger, stavelser, rim og enkeltlyde. Denne evne udvikles i løbet af børnehavealderen, fra 4 års alderen og videre i skolealderen. Børn der har en veludviklet sproglig bevidsthed, vil nemmere kunne knække læsekoden.

De nedenstående beskrivelser af børns sproglige udvikling giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes af et barns sproglige udvikling, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.