Beskrivelse af evalueringsplan

9. klasses prøven: Prøve i skriftlig fremstilling, retskrivning, læsning og mundtlig dansk (valg mellem prøveform A og B)
Piger i undervisningssituation

Frivillig afdækning af flersprogselevens sproglige kompetencer

Undervisningsministeriet har udviklet et materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevens fremgang.
Afdækningen anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte elev. Det betyder, at der er fokus på elevens samlede kompetencer både i skolesammenhæng og det øvrige liv.