Tidlig Tværfaglig Rådgivning - TTR

TTR lukkes pr. 31. december 2022. 

Læring arbejder med det nyt tilbud ”Forældrekontakten” som forventes etableret i løbet af foråret. Indtil da henvises til kommunens Åbne anonyme rådgivning.
Tid til rådgivning ved henvendelse på telefon 30575018 indenfor rådhusets åbningstid. Du vil samme dag blive ringet op af den medarbejder, der vil kunne rådgive dig.

Åben rådgivning i familiecentret - til forældre
Familiecentret yder gratis anonym rådgivning til forældre. Samtalerne varetages af en psykolog eller en familiekonsulent, alt efter problemstilling. 

Åben rådgivning i familiecentret - til børn/unge
Familiecentret yder ligeledes gratis anonym rådgivning til børn og unge.