Familiehuset ”Ankersvej” er et tilbud i Børn og Familier.

Familiehuset er et psykoterapeutisk dagbehandlingstilbud, som leverer ydelser efter Servicelovens §52.3.

Familiehuset arbejder med en flermetodisk faglighed og ud fra både barnet og den voksnes nærmeste udviklingszone.

Mål

Det psykoterapeutiske dagbehandlingstilbud er en foranstaltning for familier der på den ene og den anden måde har brug for hjælp. En hjælp der er mere omfattende og intensiv end almen støtte, vejledning og rådgivning.

 • Målet med tilbuddet er at tilbyde behandling til familier, hvor børnene enten er truede i deres udvikling eller hvor en behandling er vigtigt for at forebygge at barnet bliver truet.
 • Målet er at forebygge årelang støtte i familien og/eller en eventuel anbringelse udenfor hjemmet.

Formål

Børnene har ofte vist forskellige tegn på at de har det svært og de har brug for at blive oplevet, hørt, set og mødt i deres familie, præcis som de har det og som de er, så de kan udvikle sig, følelsesmæssigt, socialt og kognitivt, i og sammen med deres familie og deres andre omgivelser.
Erfaringer har vist at børn har brug for at deres forældre har det godt, for at de selv kan være fri og have det godt, hvorfor forældrene er en væsentlig del af behandlingen.

Målsætning

 • At forældrene oparbejder kompetencer til at være i kontakt med sig selv og barnet, så barnet oplever sig rummet og holdt af og kan udvikle sig i en sund retning.
 • At forældrene oparbejder kompetencer til at yde omsorg for barnet og deres eget liv på en måde der sikrer barnet og familien en ny livskvalitet med psykisk og fysisk sundhed, som kan afspejles i barnet.
 • At forældrene kan træffe gode beslutninger for sig selv og barnet, der gør at de fungerer i livets forskellige sammenhænge, det være sig job, uddannelse, fritid og så barnet socialiseres ind i det samfund det er en del af.
 • At forældrene er villige til at arbejde med sig selv og sit barn for at styrke og udvikle nuværende og nye forældre/personlige kompetencer til at begå sig i relationer og i livet i almindelighed.

Værdigrundlag

 • Alle mennesker har noget godt at give til sig selv, sine børn og verden.
 • Alle har en god grund til at handle og tænke som de gør. Ved at se på denne grund og virkningerne af det, kan man komme dybere ind og finde sig selv som et unikt menneske der vil sig selv og andre det bedste.Man kan ikke altid selv gøre for at man "falder", og så har man brug for hjælp til at få sig rejst igen.
 • Alle mennesker har en iboende kraft til at være i livet og at fremelske den kraft vil være eksistentiel, for at kunne fungere.

Vi ser familiens problemer som kompetencemangler og ikke som diagnoser. Vi arbejder derfor ud fra at problemerne kan fjernes eller lettes igennem behandlingen.

Hovedopgaverne omfatter:

 • Intensivt psykoterapeutisk dagtilbud 3-5 gange ugentlig for familier med ufødte børn og børn mellem 0-3 år, samt deres søskende
 • Psykoterapeutisk behandlingstilbud i form af familieterapi 1-2 gange ugentlig for familier med børn mellem 0-15 år.

Behandlingsarbejdet har fokus på barnets indre og ydre virkelighed og der arbejdes med forandringer i tilknytningen barn/forældre. Desuden arbejdes der med familiens kultur, holdninger og normer, som en del af barnets identitet og høren til i samfundet.