Dag og døgntilbuddet Bakkevej

Tilbud under Børn og Familier i Hedensted Kommune
Billede af børn på græs

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej består af fire afdelinger:
Bakkevejs administration, Familieplejen i Hedensted Kommune samt de to døgnafdelinger, Solværket og Børnehuset, som er beliggende på Bakkevej i Hornsyld.  

Døgnafdelingerne har børn, der af forskellige årsager har brug for at være anbragt udenfor hjemmet i en kortere eller længerevarende periode.

Dagtilbuddet, som er Bakkevejs dagbehandlingstilbud, er beliggende i Hedensted. Dagtilbuddet er en forebyggende og kompenserende indsats, der over tid kan medvirke til ændringer i familien, som gør, at barnet kan blive i familien og familien således forbliver samlet.  

Læs mere om Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej