Problemer i familien

Har du en bekymring for et barn, dit eget barns trivsel eller har du og din familie brug for vejledning eller støtte. Så kontakt Familieafdelingen.
6 glade børn, der løber imod billedtageren

Har du og din familie behov for hjælp?

Er du ung under 18 år, eller er du forældre til et barn/ung under 18 år? Oplever du at i har behov for hjælp til at komme videre. Det kan fx være i forhold til: 

  • Konflikter mellem forældre og barn/ung
  • Mobning
  • Alkoholmisbrug - enten hos barn/ung eller forældre
  • Skilsmisse 
  • Andet der gør at hverdagen er svær at komme igennem

Så kontakt os i Familieafdelingen. Vi kan både give råd og vejledning i kortere forløb, men kan også støtte jeres familie mere aktivt over en længere periode, hvis der er behov for det.

Modtagelsen:

Når du kontakter familieafdelingen, vil du i første omgang blive mødt af vores modtagelse, bestående af 4 rådgiver: Margareth Bergman, Kathrine Gantrup Jensen, Gitte Nielsen og Lise Hertz.
Rådgiveren vil i samarbejde med dig og din familie afklare, hvorvidt der er behov for enten:

  1. Et kortere råd og vejledningsforløb i modtagelsen. 
  2. Visitation ind i familieafdelingen med henblik på en børnefaglig undersøgelse af jeres families behov for støtte, samt etablering af den nødvendige støtte. 

Er henvendelsen vedrørende et barn på 15 år eller derover, videresender familieafdelingen sagen til Ungegruppen i kommunen, der varetager støtte til unge fra 15 år og opefter. Mulighederne for hjælp er dog de samme. 

Behov for et lille skub i den rigtige retning?

I Hedensted Kommune har vi en række tilbud til børn/unge og forældre som har behov for et lille skub i den rigtige retning, for at komme på fode igen, uden at det kræver en sag i Familieafdelingen: 

Fødselsdepressionsgrupper
 samtalegrupper for mødre med fødselsdepression.

Angstgruppe for børn og unge - Cool kids/Chilled
Et gruppebehandlingsforløb for unge i alderen 13 – 16 år og deres forældre.

Tidlig Tværfaglig Rådgivning
Foregår på alle kommunens skoler på udvalgte dage, og er et tilbud til unge og/eller forældre som som har behov for at få vendt en problemstilling. Teamet består af en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. 

Åben rådgivning i familiecentret - til forældre
Familiecentret yder gratis anonym rådgivning til forældre. Samtalerne varetages af en psykolog eller en familiekonsulent, alt efter problemstilling. 

Åben rådgivning i familiecentret - til børn/unge
Familiecentret yder ligeledes gratis anonym rådgivning til børn og unge. 

Skilsmissegrupper til børn
Et samarbejde mellem Familieafdelingen og Sundhedsplejen, med optag 2 gange årligt. 

Samtalegruppe for børne og unge 8-17 år – om at have en psykisk syg forælder Gruppen består af 6 - 8 børn/unge, der passer sammen i alder. Samtalegruppen er tilknyttet to gruppeledere.

PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold) er er gratis kursus til par med børn fra 0 til 18 år i Hedensted Kommune