Problemer i familien

Har du en bekymring for et barn, dit eget barns trivsel eller har du og din familie brug for vejledning eller støtte. Så kontakt Børn og Familier.
6 glade børn, der løber imod billedtageren

Har du og din familie behov for hjælp?

Er du ung under 18 år, eller er du forældre til et barn/ung under 18 år? Oplever du at i har behov for hjælp til at komme videre. Det kan fx være i forhold til: 

  • Konflikter mellem forældre og barn/ung
  • Mobning
  • Alkoholmisbrug - enten hos barn/ung eller forældre
  • Skilsmisse 
  • Andet der gør at hverdagen er svær at komme igennem

Så kontakt os i Børn og Familier. Vi kan både give råd og vejledning i kortere forløb, men kan også støtte jeres familie mere aktivt over en længere periode, hvis der er behov for det.

Modtagelsen:

Når du kontakter Børn og Familier, vil du i første omgang blive mødt af vores modtagelse, bestående af rådgivere: Kathrine Gantrup Jensen, Gitte Nielsen, Adriana Boloorchi og Betina Vig Hansen.


Rådgiveren vil i samarbejde med dig og din familie afklare, hvorvidt der er behov for enten:

  1. Et kortere råd og vejledningsforløb i modtagelsen. 
  2. Visitation ind i Børn og Familier med henblik på en børnefaglig undersøgelse af jeres families behov for støtte, samt etablering af den nødvendige støtte. 

Er henvendelsen vedrørende et barn på 15 år eller derover, videresender Børn og Familier sagen til Ungeenheden i kommunen, der varetager støtte til unge fra 15 år og opefter. Mulighederne for hjælp er dog de samme. 

Behov for et lille skub i den rigtige retning?

I Hedensted Kommune har vi en række tilbud til børn/unge og forældre som har behov for et lille skub i den rigtige retning, for at komme på fode igen, uden at det kræver en sag i Børn og Familier: 

Fødselsdepressionsgrupper
Samtalegrupper for mødre med fødselsdepression.

Angstbehandlingsforløb til børn og unge i alderen 7-17 år 
Cool Kids/Chilled er et tilbud for unge i alderen 7–17 år og deres forældre.

Tidlig Tværfaglig Rådgivning
Foregår på alle kommunens skoler på udvalgte dage, og er et tilbud til unge og/eller forældre som som har behov for at få vendt en problemstilling. Teamet består af en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. 

Åben rådgivning i familiecentret - til forældre
Familiecentret yder gratis anonym rådgivning til forældre. Samtalerne varetages af en psykolog eller en familiekonsulent, alt efter problemstilling. 

Åben rådgivning i familiecentret - til børn/unge
Familiecentret yder ligeledes gratis anonym rådgivning til børn og unge. 

Skilsmissegrupper til børn
Et samarbejde mellem Børn og Familier og Sundhedsplejen, med optag 2 gange årligt. 

Videre efter skilsmisse - for voksne
Et kursus for jer, der er gået fra hinanden og har børn sammen. Kurset er både for forældre, der lige er gået fra hinanden og for dem, hvor bruddet ligger længere tilbage.

Samtalegruppe om at have en psykisk syg mor eller far for børn og unge
Gruppen består af 6 - 8 børn/unge, der passer sammen i alder. Samtalegruppen er tilknyttet to gruppeledere.

Børnesorggruppe
Tilbud til børn i alderen 6 til 18 år, som har mistet en forælder eller nær omsorgsperson som følge af sygdom, selvmord, ulykke eller andet.

PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold) er er gratis kursus til par med børn fra 0 til 18 år i Hedensted Kommune

Frivillig organisationer

HOME-START Hedensted tilbyder støtte til småbørnsfamilier under pres i form af en frivillig familieven, der kommer hos familien 2 timer om ugen i et halvt år.