Funktionsbeskrivelse for tale-hørekonsulenter

Tale-hørepædagogisk bistand er gratis og tilbydes børn og unge mellem 0 - 18 år.

Tale-hørekonsulenterne arbejder med at skabe stimulerende sprogmiljøer og etablere sprogprojekter i samarbejde med dagtilbud og skoler.

Tale-hørekonsulenterne lægger vægt på et helhedsperspektiv i barnets samlede udvikling, og på at yde en tidlig og forebyggende indsats.

Den tale-hørepædagogiske bistand foregår i et anerkendende samarbejde mellem barnets forældre og de professionelle voksne, der er tæt på barnet i hverdagen. Således arbejder tale-hørekonsulenterne primært med at rådgive, vejlede og undervise de voksne omkring barnet, så de på en naturlig måde kan implementere den tale-hørepædagogiske bistand i hverdagens aktiviteter.

Den tale-hørepædagogiske bistand kan indeholde ét eller flere af følgende tilbud:

 • Åben anonym rådgivning
 • Konsultative møder/rådgivningsfora
 • Talepædagogiske undersøgelser på indstillede børn
 • Opfølgning og revurdering
 • Periodevis undervisning
 • Vejledning i alternativ kommunikation

Henvendelsen til tale-hørekonsulenten kan komme fra:

 • Forældrene
 • Dagpleje
 • Daginstitutioner
 • Skole og SFO
 • Andre f.eks. læge eller sundhedsplejerske

Tale-hørevanskeligheder kan eksempelvis være:

 • Høretab/cochlearimplanterede
 • Stemmevanskeligheder
 • Udtalevanskeligheder
 • Læsp og snøvl
 • Sprogvanskeligheder
 • Stammen/løbsk tale
 • Udtaleproblemer som følge af læbe-kæbe-ganespalte
 • Kommunikationsvanskeligheder

Tale-hørekonsulenternes udviklings- og teamsamarbejde:

 • Samarbejde med andre tale-hørekonsulenter fra andre kommuner omkring udviklingsarbejdet især vedr. tale-hørepædagogiske specialistområder
 • Deltage i arbejdsgrupper
 • Deltage i diverse udvalgsarbejder med henblik på udviklingen af området
 • Samarbejde på tværs af kommuner
 • Vejledning og rådgivning ift. de nationale sprogvurderinger
 • Opkvalificere viden om nyere forskning, pædagogiske initiativer og nyt relevant undervisningsmateriale

Kontakt

PPR

Ma-fr, 9-12

Tlf.: 79755506/79755883

Digital Post til PPR