PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge (0-18 år).
6 glade børn, der løber imod billedtageren

PPR varetager primært opgaver i forhold til børn og unge (0-18 år), der har behov for særlig støtte i henhold til Folkeskoleloven samt Undervisningsministeriets øvrige bestemmelser og Hedensted kommunes Børne og Unge politik.

Det kan eksempelvis dreje sig om børn og unge, der er i vanskeligheder med hensyn til indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller læsning.

Hos PPR er blandt andet ansat psykologertale/hørekonsulenter, fysioterapeuter og læsekonsulent

I PPR er også kommunens handleteam.

PPRs arbejde består i at rådgive og vejlede de voksne omkring barnet med det formål at støtte barnet i dets udvikling og læring. PPRs medarbejdere har et tæt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, sundhedsplejesker og pædagogiske konsulenter i daginstitution og skole.

Når PPR skal arbejde konkret med et barn sker det på baggrund af et indstillingsskema efter sagen har været på Rådgivningsforum i daginstitutionen eller på skolen. 

Ønskes yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte PPR via telefon, mail eller pr. brev.