PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en afdeling under Læring i skolen i Hedensted kommune. PPR rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge (0-18 år).
6 glade børn, der løber imod billedtageren

PPR varetager primært opgaver i forhold til børn og unge (0-18 år), der har behov for særlig støtte i henhold til Folkeskoleloven samt Undervisningsministeriets øvrige bestemmelser og Hedensted kommunes Børne og Unge politik.

Det kan eksempelvis dreje sig om børn og unge, der er i vanskeligheder med hensyn til indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller læsning. Hos PPR er blandt andet ansat psykologer, tale/hørekonsulenter, fysioterapeuter og læsekonsulent. PPRs arbejde består i at rådgive og vejlede de voksne omkring barnet med det formål at støtte barnet i dets udvikling og læring. PPRs medarbejdere har et tæt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, sundhedsplejesker og pædagogiske konsulenter i daginstitution og skole.

Når PPR skal arbejde konkret med et barn sker det på baggrund af et indstillingsskema efter sagen har været på Rådgivningsforum i daginstitutionen eller på skolen. 

I PPR er også kommunens handleteam.

Ønskes yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte PPR via telefon, mail eller pr. brev.

PPR’s sekretariat kan kontaktes telefonisk på 79 75 55 06 eller 79 75 58 83 mandag-fredag i telefontiden 9-12.

Send Digital Post til PPR

Postadresse: PPR, Løsningvej 30, 8722 Hedensted

Kontakt

PPR

Ma-fr, 9-12

Tlf.: 79755506/79755883

Digital Post til PPR