Dagligdagen

Her kan du se, hvordan hverdagen er i Daugaard.

Dagligdag

I dagtimerne mandag til fredag fra kl. 8.00 til ca. 15.00 går drengene i den lokale skole i Daugård.

Når drengene kommer fra skole, spiser de eftermiddagsmad sammen med de voksne. Under måltidet snakker vi med børnene om deres dag i skolen.
Her bliver børnene også introduceret for dagens program. Bl.a. bliver de oplyst om, hvilken voksen der står for lektiehjælp, hvilken voksen der skal hjælpe dem med deres fritidsaktiviteter, og hvilken voksen og hvilket barn der står for aftensmaden den pågældende dag. På den måde skaber vi forudsigelighed for børnene.

Efter aftensmaden er der tid til at hygge. Her har de mulighed for at se fjernsyn, spille X-box eller bruge vores udendørsfaciliteter mm.

Kl. 21.00 siger vi godnat til børnene.

Weekender

Som udgangspunkt har den enkelte stor indflydelse på, hvad der skal ske i weekenderne.

Det pædagogiske personale udarbejder en pædagogisk aktivitetsplan for weekenderne, så vidt muligt ud fra de ønsker det enkelte barn har. Personalet i Ungehuset Daugaard arbejder også efter at opnå den enkeltes mål for handleplan og har desuden særligt for øje, at den unge opnår kompetencer i selvhjulpenhed i forhold til at kunne bo selv.
Aktiviteter kan bl.a. bestå i ture ud af huset, hvor der er fokus på, at barnet bliver introduceret til dansk kultur og danske traditioner.

Ligeledes arbejder vi ud fra et positivt livssyn og lægger stor vægt på anerkendelse, respekt, omsorg og rummelighed. Dette giver vi i trygge og stabile rammer, hvor det enkelte barns behov og ressourcer er i højsædet.