Målgruppe

Målgruppen for Ungeintegration er uledsagede piger og drenge i alderen 8 – 20 år.

Vores målgruppe er mindreårige flygtninge som er kommet til Danmark uden en myndig ledsager, og på den baggrund har fået meddelt opholdstilladelse efter Udlændingeloven.