Om Integration

Integration varetager modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte
Vejviserskilte med tekst 'Old life' og 'New life'

I afdelingen iværksætter vi forskellige tiltag - på tværs af de kommunale opdelinger - og vi lægger en køreplan for, hvordan vi modtager den enkelte flygtning, som Udlændingestyrelsen henviser til os.

Opstarten har stor betydning for, at nye borgere hurtigt bliver selvforsørgende og aktive deltagere i samfundet.

Målgrupper:

 • Flygtninge, der har fået opholdstilladelse i op til 3 år
 • Familiesammenførte til flygtninge
 • Børn og unge med behov for særlig støtte - og med status som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge - og som har haft opholdstilladelse i mindre end 3 år

Opgaver:

 • Modtagelse, boligplacering og den løbende 3-årige integrationsproces
 • Udførelse af overordnede, politiske beslutninger om særlig støtte til børn og unge
 • Praktiske opgaver om modtagelse og etablering
 • Vejledning og rådgivning - integrationsmæssigt og kulturelt
 • Boligsøgning for at have boliger til rådighed for den forudbestemte boligplacering af flygtninge
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Samarbejde med kulturelle aktører
 • Samarbejde med eksterne aktører for eksempel læger, instanser for traumebehandling, sygehuse med flere

Her kan du se, hvordan vi er organiseret i Integrationsafdelingen. 

 

Kontakt

Integration

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Integration