Private dagtilbud og privat pasning

Det er muligt at søge om økonomisk tilskud til privat børnepasning.

Hvad er privat børnepasning?

En privat børnepasser eller en person ansat i eget hjem til børnepasning.

 • Den private børnepasser skal godkendes af en kommunal dagplejepædagog og kan maximalt godkendes til pasning af 5 børn under skolealderen.
 • Forældrene søger selv om plads hos den private børnepasser, eller sørger for ansættelse af person i eget hjem.
 • Der kan ikke tilbydes kommunal gæstepasning i tilfælde af den private børnepassers fravær.

Hvem kan få tilskud - og hvor meget?

Den private børnepasser fastsætter selv sin løn og arbejdstid, og der udbetales tilskud herefter.

 • Ansøgning om tilskud sker ved udfyldelse af vores online ansøgningsskema.
  Ansøgningen skal godkendes, inden barnet starter, og ansøgningen skal være Pladsanvisningen i hænde senest en måned før barnet skal i pasning.
 • Tilskud kan gives, når barnet opfylder de almindelige betingelser for optagelse i dagtilbud.
 • Der ydes ikke tilskud til Au Pair.
 • Tilskuddet kan maximalt udgøre 75 % af den kommunale driftsudgift for et tilsvarende tilbud. Der fastsættes hvert år et maksimalt tilskudsbeløb.
  Se gældende takster.
 • Udbetaling sker til ansøgers NemKonto forud til den 1. hverdag i hver måned.
 • Forældre, som modtager tilskud, er forpligtet til at meddele ændringer, som har betydning for tilskuddet. Ændringer meddeles skriftligt til Pladsanvisningen med en måneds varsel.

Private børnehaver

Der findes en række private børnehaver i Hedensted Kommune.

 • Forældre sørger selv for indskrivning i den private børnehave.
 • Såfremt barnet er indmeldt i kommunal dagpleje eller institution, skal forældrene sørge for udmeldelse heraf med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. Dette skal ske til via Digital Pladsanvisning
 • Ved optagelse i privat børnehave, skal barnet ligeledes slettes af den kommunale venteliste.

Private børnepassere

Der er udarbejdet godkendelseskriterier for private børnepassere, som er godkendt i Børne- Undervisnings- og Kulturudvalget i december 2013.

Godkendelseskriterier

Fælles side for private børnepasser

Ansøgningsskema