Pasning i en anden kommune

Der er muligheder for at få dit barn passet i en anden kommune.

Når et barn passes i en anden kommune end bopælskommunen, er det forældrene der betaler differencen på bruttodriftsudgiften kommunerne i mellem, hvis pasningskommunen er dyrere end bopælskommunen. Der gives ikke søskendetilskud, eller fripladstilskud på differencen.
Ved pasning på tværs af kommunegrænser opkræves 12 måneder årligt af Hedensted kommune.