Forventninger ved ansøgning om dagtilbud?

Der er pasningsgaranti i Hedensted kommune.

Når du søger om plads i dagtilbud kan du forvente….

  • At pasningsgarantien overholdes, hvilket betyder at I får en alderssvarende plads. Der kan ikke bestilles en bestemt plads med særlige vilkår eller åbningstider.
  • At Pladsanvisningen kan oplyse hvornår der forventes at blive plads i dagplejen eller i en given institution. Der kan ikke gives lovning på en plads ved telefonisk henvendelse.
  • At Pladsanvisningen sender et skriftligt tilbud til jer, ca 1 måned før jeres barn skal starte.

Sådan fordeles pladserne

De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien. Vi tilstræber at forældrenes ønsker imødekommes, men vi prøver samtidig at finde den bedst mulige løsning for flest familier.

Ved fordelingen af pladserne tages også hensyn til:

  • Børn med specialpædagogiske behov
  • Søskende
  • Åbningstider
  • Børnesammensætningen
  • Bopælsområde


Forældre har ikke krav på en plads i et bestemt område eller i et bestemt dagtilbud. Læs mere herom i visitationsreglerne.

Hvis dit barn har fået tilbudt en plads uden for eget skoledistrikt, kan I få barnet opskrevet på venteliste til den ønskede institution eller område.

Hvis dit barn har fået tilbudt en plads uden for eget skoledistrikt, kan I få barnet opskrevet på venteliste til den ønskede institution eller område.

Du kan se dit barns ventelisteplacering på den digitale pladsanvisning.

Bemærk at ventelisterne godt kan ændre sig fra måned til måned, pga hensyn til søskende, børn med specielle behov og opretholdelse af pasningsgarantien.

Flytning i dagplejen inden for eget skoledistrikt

Vi flytter helst ikke børn internt i dagplejen. Det er både af hensyn til barnet og vores dagplejere.

Kun under særlige omstændigheder tilbyder vi derfor en ny plads og det sker altid i samarbejde mellem Dagplejen og Pladsanvisningen. Forældre har ikke krav på en anden plads eller en bestemt plads.

Klagevejledning Dagtilbud