Familiehuset Ankersvej

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud under Børn og Familier.
Lille dreng som holder 2 voksne i hånden

Familiehuset Ankersvej er en del af Børn og Familier og er et dagbehandlingstilbud til familier, der på den ene eller anden måde har brug for hjælp. Hjælpen kan være mere omfattende og intensiv end almindelig råd og vejledning og den retter sig primært mod gravide, familier med børn mellem 0 og 17 år og familier eller hvor forældrene selv har været anbragt og har det vanskeligt med identiteten som forældre.

Indsatsen tilrettelægges altid ud fra den enkelte families behov i samspil med vores kerneopgave ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.

I Familiehuset Ankersvej arbejder vi på at forebygge omsorgssvigt og hjælpe børn og forældre til bedre trivsel. Vi tilbyder behandling til familier, hvor børnene enten er truede i deres udvikling eller hvor en behandling er vigtig for at forebygge at barnet bliver truet. I familier, hvor børnene har vist forskellige tegn på, at de har det svært, ønsker vi at hjælpe forældrene til bedre at kunne se og høre børnenes signaler og til at dække deres behov for omsorg, struktur og forudsigelighed. Vi hjælper forældrene til at få kompetencer, så de kan yde omsorg for barnet og for sig selv, så familien får en ny livskvalitet.

Vi holder til på Ankersvej 10 i Hedensted.