Rotter

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Hedensted Kommunes rottebekæmper.

Har du rotter eller mistanke om at du har det skal du anmelde det via dette link Rentokil Skadedyrskontrol og udfyld formularen, så vil din anmeldelse blive behandlet hurtigst muligt i henhold til nedenstående:

Du vil blive kontaktet pr. telefon for nærmere aftale om hvornår rottebekæmperen kommer.

Bemærk at der kan gå op til 8 dage fra anmeldelses dato, til rottefængeren undersøger og evt. igangsætter bekæmpelse af rotter.

Bemærk dog venligst at anmeldelser om rotter indendørs i beboelse, fødevarevirksomheder, institutioner som skoler, børnehaver mv. håndteres senest næste hverdag. Såfremt anmeldelsen drejer sig om rotter indendørs, vil du blive kontaktet for aftale om besøg.

Alle der kan konstatere rotter, er ansvarlige for at anmelde det, så der kan blive igangsat rottebekæmpelse.

Rotteanmeldelser kan også foretages telefonisk på 70 10 66 68

Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Rottebekæmperen vil derfor ikke udlevere rottegift.

Bekæmpelsesfirmaer, der laver aftale om en rottesikringsordning med en virksomhed, skal skriftlig meddele dette på mail til kommunen.

Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper for at bekæmpe rotter på din ejendom.

Behov for rottebekæmpelse uden for kommunens åbningstid

Den kommunale rottebekæmper foretager ikke undersøgelse og bekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage. Ved anmeldelse af rotter uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. Ved indgåelse af en aftale skal skemaet ”Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid” udfyldes og underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en kopi af aftaleskemaet til Hedensted kommune. Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge, at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning.

Anmeld rotter

Fakta om rotter

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Besøg af kommunen på tilsynspligtige ejendomme

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail