Aktuel situation – Coronavirus

Hedensted Kommune følger anbefalingen fra Statsministeriet
Corona virus

Bygge- og Erhvervsservice arbejder i øjeblikket hjemmefra. Det betyder længere svartider og vi håber på din forståelse for situationen.

I øjeblikket er bruttosagsbehandlingstid 8 uger for simple konstruktioner samt enfamiliehuse og 10 uger for industri- og erhvervsbyggeri.

Pga. stigende antal ansøgninger forventes bruttosagsbehandlingstiden at være stigende.

Bruttosagsbehandlingstiden er fra ansøgningen sendes ind og til der gives en tilladelse og tallene er i gennemsnit.

Tiden svinger fra sag til sag, da den er afhængig af, hvor fyldestgørende projektmaterialet er og af byggesagens kompleksitet. 

Ny ansøgning om byggeri:

Ønsket og realistisk tidshorisont for igangsættelse af byggeriet bedes oplyst ved indsendelse af ansøgningen. Vi vil på baggrund af dette prioritere hvilke sager, der løses først.

Allerede indsendt ansøgning om byggeri:

Hvis sagen har en sagsbehandler tager du kontakte til denne og aftaler nærmere. Hvis din sag endnu ikke er fordelt til en sagsbehandler, kan du kontakte vores byggesagskoordinator på mail katrine.birchlov@hedensted.dk, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. Oplys gerne telefonnummer og adresse for byggeriet.

Øvrige spørgsmål om byggeri, landzone og lign:

Du kan ringe til os på 7975 5605. Her vil du få fat i vores sekretær der tager imod besked og får en kollega til at ringe tilbage til dig. Vi håber på din forståelse, hvis der er kø på telefonen.

Du er også velkommen til at sende en mail til byg@hedensted.dk med dit spørgsmål og kontaktoplysninger.

 

Såfremt det haster, bedes dette oplyst. Vi prioriterer henvendelserne vi modtager.