Sortér affald på livet løs

Fremover skal vi sortere meget mere affald til genbrug. Her kan du læse mere om hvordan vi skal sortere affaldet.

Vær især opmærksom på følgende 7 typer affald, som du altid skal aflevere til genbrug:

  • Pap
  • Papir
  • Glas
  • Metal
  • Dåser
  • Hård plast
  • Blød plast 

Sorteringsvejledning kan du se eksempler på de 7 typer affald. 

Se en lille film om sortering til genbrug på Sortér på livet løs

Lav dit eget sorteringssystem

Gør det let for dig selv at sortere til genbrug. Lav et simpelt sorteringssystem i for eksempel køkkenet, bryggerset eller skuret. Det kræver blot nogle plastkasser, spande eller bæreposer. 

Rent og tørt

Affald til genbrug skal være rent og tørt. Rengør dåser, bøtter og glas for madrester i det sidste opvaskevand eller under den kolde vandhane. 

Genbrugsstationer og affaldsøer

Du kan aflevere alle slags affald til genbrug på genbrugsstationerne. Glas, flasker og papir kan du også aflevere på affaldsøerne rundt omkring i kommunen. Sortér affaldet hjemmefra – så er det let at aflevere i de rigtige containere. Se folderen Sortér i farver på genbrugsstationen.

Genbrug er sund fornuft

Når vi genbruger, sparer vi på jordens begrænsede ressourcer. Det er godt for miljøet, men det er også godt for økonomien. Vi får nemlig penge for det affald, vi afleverer til genbrug, mens vi betaler for det affald, vi kører til forbrænding. Så kort sagt: jo mere genbrug, jo bedre økonomi – til glæde for os alle sammen. 

Det nytter

De forskellige typer affald bliver holdt adskilt, fra du afleverer dem på affaldsøerne og genbrugsstationerne, til de genopstår som nye produkter. Affald til genbrug bliver ikke på noget tidspunkt blandet sammen. 

Pjece og mærkater

Alle husstande i Hedensted Kommune har modtaget en lille pjece om sortering af affald til genbrug. Du kan finde pjecen på Sorteringsvejledning.

Alle husstande har desuden modtaget mærkater med de 7 typer affald, der altid skal til genbrug. Du kan finde mærkaterne på Mærkater til genbrug. Print, klip ud og lim mærkaterne på de kasser eller spande, som du sorterer affaldet i.