Dagrenovation

Alle husstande i Hedensted Kommune skal være tilmeldt den kommunale renovationsordning for husholdningsaffald.
Skraldespande

I Hedensted Kommune er alle forpligtede til at sortere både deres genanvendelige affald og farlige affald for at aflevere det på en af kommunens fire genbrugsstationer.
Du kan læse mere om, hvordan du sorterer dit affald her.

Det grønne affald fra køkkenet kan med fordel komposteres hjemme i en kompostbeholder.

Det resterende affald, som ikke kan sorteres fra, er dagrenovation og afhentes hjemme hos dig.

Nedenfor kan du læse mere om dagrenovation samt hvordan du benytter selvbetjeningsløsningen til blandt andet bestilling af spande og ekstra tømninger med mere.