Dagrenovation

Alle husstande i Hedensted kommune skal være tilmeldt til den kommunale renovationsordning for husholdningsaffald.

Alle er forpligtiget til at sortere affald til genbrug f.eks. papir, pap, metal, glas, plast. Husk også at sortere farligt affald fra til specialbehandling f.eks batterier, elsparepærer, spraydåser og maling.

Det grønne affald fra køkkenet kan med fordel hjemmekomposteres.

Det resterende affald, restaffaldet, skal i den grønne spand til dagrenovation.

Tømning

Spanden tømmes hver 14. dag af M. Larsen A/S. 

Renovationsbil M. Larsen

Hvis der er praktiske problemer i forbindelse med tømning af beholderen, skal du kontakte Hedensted Kommune på tlf. 79 75 56 80 eller renovation@hedensted.dk

Du kan trække en tømningskalender lige netop for din ejendom, (dog kun for 240 L beholdere).  

  • Billede Af Spanden I Skel
  • Billede Af Afhentning Paa Grund
  • Billede Af Kompostbeholdere