Affaldssortering

Hedensted Kommune opfordrer til at affald sorteres til genbrug.
Piktogrammer til genanvendelse af affald

Affaldssortering er godt både for miljøet og prisen for dagrenovation.
Her kan du få oplysninger om, hvordan du sorterer dit affald i Hedensted Kommune.