Affald

Affald fra husstande består af mange forskellige affaldstyper. Her kan du læse om de enkelte affaldstyper, og læse hvordan det skal sorteres og afleveres.
Affald i container