Afbrænding af haveaffald

Generelt er afbrænding af affald forbudt. Læs mere om enkelte undtagelser.
Trailer der læsser haveaffald af på genbrugsstationen

Byzone og sommerhusområder

Private borgere og grundejere må afbrænde

  • haveaffald til Sankt Hans Aften
  • rent, tørt træ på en særligt indrettet bålplads

Landzone

Private borgere og grundejere må afbrænde

  • haveaffald i mindre mængder fra den 1. december til den 1. marts
  • haveaffald til Sankt Hans Aften
  • rent, tørt træ på en særligt indrettet bålplads

Sådan kommer du af med haveaffaldet

  • du kan kompostere haveaffaldet i egen have, den færdige kompost kan bruges til jordforbedring og gødning
  • du kan hugge grene og kvas til flis - flis kan bruges til jordforbedring
  • du kan bringe affaldet til en af kommunens genbrugspladser eller et andet godkendt behandlingsanlæg

Når du brænder haveaffald af

Vær opmærksom på at der er visse afstandskrav du skal overholde.
Afbrænding af haveaffald må heller ikke være til gene for omgivelserne.
Det gælder også, hvis det er rent, tørt træ på en særlig indrettet bålplads.
De nærmere regler fremgår af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding

Kontakt

Renovation

Tlf.: 79755680

Send e-mail til Renovation