Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet behandler uenighed mellem boligforeninger og lejere i almennyttigt byggeri.
Lejligheder

Fra 1. juli 2014 har Horsens, Hedensted og Odder kommuner oprettet et fælles beboerklagenævn med navnet "Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens, Hedensted og Odder Kommuner".

Beboerklagenævnets sekretariat betjenes af Horsens Kommune.

Hvor og hvordan klager jeg?

Sager, der ønskes behandlet af Beboerklagenævnet sendes skriftligt med præcisering af, hvad det er du ønsker nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge nødvendig dokumentation, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen m.m.

Send din klage til Beboerklagenævnets sekretariat:

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Du kan også kontakte Trine Kyed Stoffers Hansen, Horsens Kommune på telefon 76 29 29 29 eller 76 29 35 40.

Du kan også sende en mail til beboerklagenaevn@horsens.dk.

Det koster 147,- kr. at få en sag behandlet i beboerklagenævnet. Gebyret skal betales, før sagen kan behandles.

Du skal forvente en ekspeditionstid på ca. 4 måneder.

Hvilke typer sager kan beboerklagenævnet behandle?

 • Formkrav til varsling af lejeforhøjelser, men ikke lejens størrelse eller fordeling på de enkelte lejemål.
 • Mangler ved indflytning.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse - både lejers og udlejers pligt.
 • Færdiggørelse af arbejder, iværksat af en udlejer.
 • Lejeres ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede.
 • Tilbagebetaling af depositum/beboerindskud, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Fællesantenner og lignende.
 • Brugsrettens overgang - fremleje, bytning, fortsættelse af lejemål.
 • Lejeres brug af det lejede - overtrædelse af husorden.
 • Beboerdemokratiske regler.

Beboerklagenævnets afgørelser kan af sagens parter indbringes for Boligretten inden 4 uger efter modtagelse af afgørelse.