Rehab - og Akutcenter på Løsning Plejehjem

Hvis du midlertidig kommer i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv på forsvarlig vis, er der mulighed for et tidsbegrænset ophold på Rehab - og akutcenter.

Brugen af ansigtsværnemidler lempes, hvilket betyder, at der ikke længer er krav om, at du som besøgende skal bære mundbind. Det vil dog fortsat være nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af coronavirus, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Læs mere om vores drift under corona-epidemien.

Mulighed for kontakt til beboer via iPads:

På vores plejehjem er der fortsat mulighed for, at borgere og pårørende kan skype eller facetime sammen.

Se nedenfor hvordan du kan komme i kontakt med din pårørende på et korttidsophold:

Hvis I ønsker at benytte jer af at ringe et videoopkald til vores Ipads, kan I ringe på 7974 1447,  så skal vi hjælpe jer.

Hvornår kan du komme på Rehab- og akutcenter?

  • Når du i en akut eller planlagt periode har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig
  • Hvis du er alvorlig syg eller døende
  • Når din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode.

Du kan få bevilliget et ophold på rehab- og akutcenter i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering. I opholdsperioden vil behovet løbende blive vurderet.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra rehab- og akutcenteret.

Du er velkommen til at kontakte Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg for yderlige oplysninger.