Rehab - og Akutcenter på Løsning Plejehjem

Hvis du midlertidig kommer i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv på forsvarlig vis, er der mulighed for et tidsbegrænset ophold på Rehab - og akutcenter.

Retningslinjer for besøg på Rehab- og akutcenter på Løsning Plejehjem.

Der er enkelte restriktioner, der fortsat skal overholdes:

  • Alle besøgende bedes benytte hovedindgangen, hvor der vil stå et cafébord med registreringssedler, mundbind, sprit og brochure fra Sundhedsstyrelsen.
  • Besøgende opfordres til registrering. Udfyld de sedler vi lægger frem ved cafébordet ved hovedindgangen. Registreringen af besøg gemmes i en uge, hvorefter de makuleres. I tilfælde af et Corona udbrud på plejehjemmet, bruges registreringen til at kunne kontakte dem der har været på besøg, i henhold til smitteopsporing. Der vil være en kasse til de udfyldte sedler
  • I forhold til rengøring, har vi fortsat særligt fokus på at rengøre kontaktpunkter, herunder dørhåndtag, stikkontakter, armlæn på stole med mere dagligt
  • Nu hvor vi åbner dørene og ikke længere holder styr på, hvem der kommer og hvornår, opfordres alle besøgende til at hjælpe med rengøring af de kontaktpunkter der berøres på stuerne under besøg. Vi lægger vådservietter i hver lejlighed, hvor besøgende kan tørre armlæn, håndtag og andre kontaktpunkter af efter endt besøg
  • Ved ankomst bedes besøgende gå direkte til lejlighederne. Hvis beboer sidder I et fællesrum, må man gerne hente dem, men der må ikke tages ophold derinde med de andre beboere
  • Der er ingen begrænsning på antal besøgende, så længe man kan være i beboers lejlighed. Besøgszoner i haven nedlægges, men teltet må gerne benyttes så længe det står der. Besøgende bedes opholde sig på beboernes egne terrasser eller i teltet hvis besøget foregår udenfor, og ikke ved bordene hvor de øvrige beboere måtte sidde. Beboerne må gerne komme på hjemmebesøg, og man må gerne gå en tur med dem

Læs mere om åbning for besøg på plejehjem og midlertidige pladser

Læs mere om retningslinjer for besøgendes brug af mundbind og personalets brug af visir eller maske.

Læs mere om vores drift under Corona-epidemien.

Mulighed for kontakt til beboer via iPads:

På vores plejehjem er der fortsat mulighed for, at borgere og pårørende kan skype eller facetime sammen.

Se nedenfor hvordan du kan komme i kontakt med din pårørende på et korttidsophold:

Hvis I ønsker at benytte jer af at ringe et videoopkald til vores Ipads, kan I ringe på 7974 1447,  så skal vi hjælpe jer.

Hvornår kan du komme på Rehab- og akutcenter?

  • Når du i en akut eller planlagt periode har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig
  • Hvis du er alvorlig syg eller døende
  • Når din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode.

Du kan få bevilliget et ophold på rehab- og akutcenter i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering. I opholdsperioden vil behovet løbende blive vurderet.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra rehab- og akutcenteret.

Du er velkommen til at kontakte Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg for yderlige oplysninger.