Korttidsophold

Hvis du midlertidig kommer i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv på forsvarlig vis, er der mulighed for et tidsbegrænset korttidsophold.

Hvornår kan du komme på korttidsophold

  • Når du i en akut eller planlagt periode har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig
  • Hvis du er alvorlig syg eller døende
  • Når din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode.

Du kan få bevilliget et korttidsophold i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering. I opholdsperioden vil behovet løbende blive vurderet.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra korttidsopholdet.

Prisen for et korttidsophold fastsættes hvert år af Byrådet.

Du er velkommen til at kontakte Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg for yderlige oplysninger.