Plejeboliger

Du kan her få information om ansøgning og tildeling af en plejebolig

Ønsker du at søge en plejebolig, skal du kontakte Velfærdsrådgivningen.
Visitatoren kommer så på besøg, og hjælper med udfærdigelsen af ansøgningen, og indsamler de nødvendige oplysninger til behandling
af ansøgningen.

Kriterier for at søge en plejebolig

 • Du har en varig og væsentlig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne med et komplekst behov for hjælp døgnet igennem, der ikke kan varetages i eget hjem.
 • Du er terminal/døende.
 • Boligskiftet vil medvirke til i væsentlig grad at bedre din samlede situation.
 • Du skal være klar til at flytte når tilbuddet kommer – inden for 1 måned.

Kriterier for at søge en plejebolig i skærmet enhed

 • Du har en lægeligt diagnosticeret demens.
 • Du er særligt skrøbelig eller udadreagerende og har særlige behov i forhold til at være i sociale sammenhænge.
 • Du har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor personalet er uddannet til at varetage dine særlige behov.

Før du søger plejebolig skal du overveje følgende

 • Kan din situation bedres ved behandling, træning eller andre kommunale tilbud?
 • Har du behov for personlig hjælp hele døgnet?
 • Ønsker du at blive i nuværende område af kommunen?
 • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
 • Er du klar til at flytte inden for 1 måned.

Husleje og indskud

Husleje betales efter lejelovens bestemmelser til boligselskabet. Der skal betales indskud, hvortil der kan søges boliglån. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp.

Hvis du bliver tildelt en bolig, der opfylder dine ønsker, og du ikke ønsker at flytte, medfører dette, at du må søge igen, når behovet og ønsket om at flytte bliver aktuelt.

Du kan læse mere i informationsboksen.