Ældreboliger

Du kan her få information om ansøgning og tildeling af en ældrebolig

Ønsker du at søge en ældre/handicap bolig, skal du kontakte Velfærdsrådgivningen.
Visitatoren kommer så på besøg, og hjælper med udfærdigelsen af ansøgningen, og indsamler de nødvendige oplysninger til behandling
af ansøgningen.

Kriterier for at søge en ældre/handicapbolig

  • Du har en varig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne,hvor boligskiftet vil kunne styrke din egenomsorg og i væsentlig grad bedre din samlede situation.
  • Boligskiftet kan medvirke til, at du kan modtage den nødvendige pleje.
  • Du skal være klar til at flytte når tilbuddet kommer – inden for 1 måned.

Før du søger ældrebolig skal du overveje følgende

  • Har du behov for, at kunne komme rundt i boligen med ganghjælpemiddel/kørestol?
  • Har du behov for speciel indrettet køkken, badeværelse og soveværelse med plads til hjælpemidler?
  • Ønsker du at blive i nuværende område af kommunen?
  • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
  • Er du klar til at flytte inden for 1 måned.

Husleje og indskud

Husleje betales efter lejelovens bestemmelser til boligselskabet. Der skal betales indskud, hvortil der kan søges boliglån. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp.

Hvis du bliver tildelt en bolig, der opfylder dine ønsker, og du ikke ønsker at flytte, medfører dette, at du må søge igen, når behovet og ønsket om at flytte bliver aktuelt.

Du kan læse mere i informationsboksen.