‹ Tilbage

Indsamling af storskrald

Hvis du ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen, har du nu igen mulighed for at bestille en afhentning af storskrald på din adresse.
Storskrald på fortov

Der indsamles igen i uge 23

Afhentning skal bestilles senest onsdag den 29. maj. Den præcise afhentningsdag får du oplyst, når du bestiller.

Betingelser for afhentning af storskrald:

  • Affaldet skal stå klar fra kl. 7.30, den dag, det skal afhentes.
  • Hvis det regner skal affaldet dækkes til. 
  • For byområder gælder det, at affaldet sættes ud til skel ved adgangsvejen. 
  • For landområder gælder det, at affaldet placeres et sted, så lastbilen uhindret kan køre til og fra - inklusiv at vende.

Her kan du bestille afhentning af storskrald