‹ Tilbage

Millioner af træer skal plantes: Kommunen efterlyser idéer til ny skov

1160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030.
Der plantes små træer på stort markareal

Derfor beder kommunen nu lokale borgere, særligt jordejere, om at komme med forslag til, hvor der kan plantes nye skove. Herefter udvælges nye skovområder i samarbejde med lodsejere, der ønsker at lægge jord til. Lodsejerne bliver kompenseret gennem såkaldte skov-sponsorater. 

Frem til 30. november 2023 kan lodsejere indsende forslag til arealer, hvor der kan plantes skov. Herefter udvælges og udbydes en række skovprojekter i samarbejde med lodsejere, som fx virksomheder eller privatpersoner kan sponsorere. Forslag sendes til klima@hedensted.dk.

Der kan plantes tre forskellige typer af skov:

  • Folkeskov: Plantes på enten offentlig eller privat jord. Jordejer involveres i designfase og ”får” klimagasoptaget samt fremtidig skovdrift og jagt.
  • Biodiversitetsskov: Plantes på privat jord. Udelukkende hjemmehørende arter med fokus på at styrke biodiversiteten og områdets eksisterende dyre- og planteliv. Jordejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.
  • Klimaskov: Plantes på privat jord. Fokus på rejsning af træarter, der binder særligt meget CO2 (op til 15 tons/CO2/år). Jordejer involveres i designfase og tilkommer fremtidig skovdrift. Klimagasoptaget tilkommer donerende borgere, virksomheder mv.

Fælles for alle skovtyperne er, at der er adgang for offentligheden, jf. gældende regler for færdsel i henholdsvis privat og offentlig skov.

Læs hele pressemeddelelsen

Kontakt

Marc Reseke

Klima, Miljø og Byg / Vækst, Teknik og Fællesskab

Tlf.: +4579755584

Send e-mail til Marc Reseke