‹ Tilbage

Høring af spareforslag til budget 2023-26

Kommunalbestyrelsen er i gang med budgetlægningen til budget 2023-2026, som forventes vedtaget den 12. oktober 2022. Afsættet for opgaven er, at Hedensted Kommune har en budgetmæssig ubalance på 100 mio. kr. i 2023.
Pengesedler

Forslagene til at skabe balance i budget 2023 sendes nu i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg samt alle øvrige interessenter, så Kommunalbestyrelsen får det bedste mulige beslutningsgrundlag for fastlæggelsen af det endelige budget 2023 for Hedensted Kommune.

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 21. september 2022 – kl. 23.59.

Du kan her læse nærmere om forslaget samt indgive dit høringssvar