‹ Tilbage

Forlængede køretider for kørselsordninger

Akut mangel på chauffører betyder længere køretid og skiftende køretider til og fra specialskoler, dagtilbud mv.

Hedensted Kommunes vognmand oplever lige nu store udfordringer med at skaffe chauffører, der kan varetage kørslen til og fra f.eks. specialskoler og dagtilbud.

Derfor vil brugerne af tilbuddene i en forhåbentlig kortere periode kunne opleve længere køretid end normalt, skiftende chauffører og køretider.

Vi er i kommunen opmærksomme på, at dette ikke er en optimal situation og arbejder løbende på at mindske gener og køretider.

I er som altid velkommen til at kontakte kommunens kørselskontor på tlf.: 79 75 51 10. Telefonen er åben mandag til torsdag fra 6.30-15.00 og fredag til 14.15

Vi håber på jeres forståelse i en svær periode.