‹ Tilbage

Status på ukrainske flygtninge i Hedensted Kommune

Få en status på situationen med modtagelse af ukrainske flygtninge i Hedensted Kommune.
Det ukrainske flag blafrer i vinden

Hedensted Kommune er i øjeblikket i fuld gang med at modtage ukrainske flygtninge.

Her giver vi et kort overblik over situationen pr. 8. april 2022.

Ankomne flygtninge

 • Der er ca. ankommet 200 flygtninge til Hedensted Kommune. Disse flygtninge får hjælp til at søge opholdstilladelse, så de kan få en bolig og en normal hverdag med fx job og skolegang hurtigst muligt. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvilken kommune, ukrainerne skal henvises til, når de har fået opholdstilladelse.

 • En stor gruppe ukrainske flygtninge, som pt. er bosiddende i Juelsminde, får i øjeblikket deres sager behandlet hos Udlændingestyrelsen. Det forventes, at en stor del af gruppen vil blive henvist til Hedensted Kommune, da flere har en tilknytning til området og stående tilbud om job.

 • I alt 19 flygtninge er indtil videre blevet henvist til at bo i Hedensted Kommune og får nu hjælp til bolig, job, skolegang mv.

Boliger

 • Der arbejdes løbende på at finde og klargøre boliger. Det sker via både kommunale bygninger, boligforeninger og private udlejere. Boliger matches så vidt muligt med de ankomne familiers behov, familiekonstellationer mv. Det forventes, kommunen efter påske råder over boliger til ca. 150 flygtninge.

Skoler og børnepasning

 • De første ukrainske børn er begyndt i lokale dagtilbud og skoler. Som udgangspunkt blive ukrainske børn tilbudt pladser i det lokalområde, de bor i.

  Muligheden og behovet for at samle ukrainske børn og unge i dagtilbud og skole bliver løbende vurderet, efterhånden som der ankommer flere børn.

Jobformidling

 • Jobcenter Hedensted har iværksat en indsats for at matche lokale virksomheder, der mangler arbejdskraft med ukrainske flygtninge. Tre ud af fem ukrainere, som nu bor i Hedensted Kommune, og har opnået opholdstilladelse, er allerede kommet i job. De to øvrige er pensionister.

  Der er etableret tilbud om danskundervisning til alle ukrainske flygtninge. Derudover tilbydes der andre former for støtte til ukrainske flygtninge, som ikke umiddelbart er klar til at tage et job, så de understøttes i at få en velfungerende hverdag hurtigst muligt.

Samarbejde med frivillige og civilsamfund

 • Der er fortsat fokus på et godt samarbejde mellem frivillige kræfter og Hedensted Kommune om at hjælpe ukrainske flygtninge bedst muligt. Hedensted Kommune koordinerer og forventningsafstemmer løbende indsatsen med frivillige kræfter. Derudover samarbejdes der tæt med Røde Kors og andre organisationer om konkrete initiativer og hjælp.

Tilskud i forbindelse med ukrainske flygtninge

 • BROEN Hedensted støtter fritidsaktiviteter til ukrainske børn og unge

  Tolke, lærere eller frivillige kan søge støtte på vegne af barnet og deres forældre via Broens hjemmeside.

 • Udvalget for Fællesskab har desuden godkendt en pulje af §18 midler på 75.000 kr. til støtte til personer fra 18 år og op, som ønsker at deltage i en fritidsaktivitet og gratis halgulv til foreninger, som igangsætter aktiviteter, som ukrainske flygtninge kan deltage i.

Økonomisk kompensation til frivillige der huser ukrainske flygtninge

 • Muligheden for at søge støtte til indkvartering af ukrainske flygtninge, der endnu ikke har fået opholdstilladelse, er blevet forlænget indtil videre.

  Satserne for kompensationen i forbindelse med logerende ukrainske flygtninge har Økonomiudvalget fastsat til følgende:
  • Kost pr. voksen pr. døgn er kr. 30,
  • Kost pr. barn pr. døgn er kr. 15,-
  • Husleje, lys, varme og vand er pr. person pr. døgn kr. 50,-

 • Hvis du som privat borger huser ukrainske flygtninge, kan du derfor søge støtte her