‹ Tilbage

Rød kasse til dit miljøaffald

I dine nye affaldsbeholdere ligger der en rød kasse til dit miljøaffald.
Miljøkasse

Som en del af den nye affaldsordning får du en miljøkasse. Du skal bruge den til batterier, småt elektronik og farligt affald.

I starten af den nye affaldsordning, er der mange, der stiller miljøkassen ud til afhentning på den beholder, der skal tømmes. Renovatøren har begrænset plads i bilen, og bliver din miljøkasse ikke taget med i første omgang, tager renovatøren den med til næste tømning.

Der er bestemte krav til, hvad du må putte i miljøkassen, og hvordan du bruger den. 

Bor man et sted hvor man har en fællesløsning til affald, modtager man ikke en miljøkasse. Her må man en tur på genbrugsstationen med miljøaffaldet.