‹ Tilbage

Affaldsøerne til papir bliver indsamlet henover de næste uger

Det skyldes, at vi i Hedensted Kommune nu sorterer papir i genbrugsbeholderen hjemme ved husstanden, og at der derfor ikke længere er behov for affaldsøerne til papir.
Papircontainer

Affaldsøerne til glas bliver stående, da glas ikke sorteres i beholderne derhjemme. Det er stadig muligt at aflevere papir, pap, glas og ca. 40 andre affaldstyper på genbrugsstationen.